فقیهی بر افتاده مستی گذشت به مستوریِ خویش مغرور گشت ز نخوت بر او التفاتی نکرد جوان سر برآورد کای پیرمرد تکبر نکن چون ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 37 بازدید
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم ترا،ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا،ای کهن پیرِ جاوید برنا ترا دوست دارم،اگر دوست ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 38 بازدید
بهمن 93
6 پست
دی 93
9 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
13 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
8 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
12 پست
مهر 92
31 پست
شهریور 92
46 پست