# بوستان_و_گلستان_سعدی
طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند چندی به هم یکی زان میان غیبت آغاز کرد در ذکر بیچاره ای باز کرد کسی گفتش ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 17 بازدید
یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چه گفت از قفا؟ بگفتا،خموش،ای برادر،بخفت ندانسته بهتر که دشمن چه گفت کسانی که پیغام دشمن ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 16 بازدید
یکی ناسزا گفت در وقت جنگ گریبان دریدند وی را به چنگ قفا خورده گریان و عریان نشست جهاندیده ای گفتش ای خودپرست چو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید