# بوستان_و_گلستان_سعدی
طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند چندی به هم یکی زان میان غیبت آغاز کرد در ذکر بیچاره ای باز کرد کسی گفتش ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 13 بازدید
یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چه گفت از قفا؟ بگفتا،خموش،ای برادر،بخفت ندانسته بهتر که دشمن چه گفت کسانی که پیغام دشمن ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 14 بازدید
درویشی مستجاب الدعوة در بغداد پدید آمد.حجاج یوسف را خبر کردند بحاندش و گفت:دعای خیری بر من بکن.گفت: خدایا جانش بستان.گفت:از بهرِ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید