# حافظ
هر که شد محرم دل در حرم یاربماند                     وآنکه این کار ندانست در انکار بماند                                                   اگر از پرده برون شد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید