# شعر_نو_فارسی
مردن امر ساده ای است و از زندگی کردن بسیار آسانتر است تمام خفقان مرگ در مقابل یک شک در مقابل یک حرص در مقابل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
ـ "به کجا چنین شتابان؟"گون از نسیم پرسید "دل من گرفته زینجا،هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟" -"همه آرزویم،اما چه کنم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
آری، آغاز دوست داشتن است گر چه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست.                             "فروغ فرخزاد"
/ 0 نظر / 11 بازدید